Please return following links to the footer:
Designed by WordPress Templates, thanks to: Free And Premium Worpress Themes for Download, Daily updated free and Premium WordPress themes and WordPress theme template
Vajdasági Tehetségsegítő Tanács

Értékőrök Vajdaságban – Dungyerszky örökségének nyomában

A Vajdasági Tehetségsegítő Tanács fontosnak tartja a felnövekvő generáció körében a szellemi és tárgyi hagyatékot bemutatni, felhívni rá a figyelmet. A vajdasági műemlékek és az épített örökség kutatása, feltárása, tanulmányozása céljából szervezte az Értékőrök Vajdaságban szakmai tábort, melyre 2017. szeptember 07-10. között került sor.
A résztvevők, középiskolások, egyetemi hallgatók, szaktanárok Magyarországról (Debrecen, Budapest, Kecskemét) és Vajdaságból (Szabadka, Ada, Zenta, Horgos, Bácsfeketehegy, Torda) érkeztek, akik az építészet, művészettörténet, művészet iránt érdeklődnek (építészeti egyetem, építészeti középiskola, gimnázium). A vártnál nagyobb volt az érdeklődés, 25 fős helyett 35 fős volt a rendezvénysorozat.
A többnapos tábor célja felkutatni, megismerni a 19. – 20. század jellegzetes épületeit Vajdaságban, megismerni azt a korszakot, azt a társadalmi – gazdasági időszakot, életvitelt, melyben épültek ezek a csodálatos építmények. A rendezvény célja, hogy a felnövekvő generáció értékelje, megbecsülje a múltat és szellemiségét továbbvigye.
Idén a Dungyerszky család hagyatékát, kastélyait járták körül a “műemlékek barátai”. A kastélyok körbejárásánál Nagy Tibor történelemtanár volt a szakmai vezető, illetve a helyi múzeum kurátorok.
A Dungyerszky család Hercegovinából származott, a 18. század végén a törökök elől menekülve kerültek Szenttamásra, ahol a vagyon megalapítója Dungyerszky Lázár volt. A família jólétét sertéstenyésztéssel és kereskedelemmel szerezte, de emellett hatalmas földbirtokokkal rendelkezett. Bácskában a legnagyobb kastélyuk az óbecsei volt, ahol Dungyerszky Bogdán élt. A kastély ma is őrzi egykori hangulatát. Belső tereit a régi bútorok díszítik, a szalonban ott álla a zongora, tálalószekrény és a falakon a festmények. Az óbecsei kastély tornya valósággal a mesék felhőit karcolgatja. A manapság turista látványosságként és szállóként szolgáló épület jól megizzasztja a látogatóját, ha fel akar kapaszkodni a toronyba. A kastélykertben található a kápolna, melyet Szent Györgynek szenteltetett fel tulajdonosa. A földbirtokhoz tartozó ménes csaknem 1400 angol telivért számlált valamikor és messze földön híressé tette tulajdonosának nevét. Fantast valóságos csoda lónak számított és tiszteletére nevezték el a kastélyt.
A kölpényi kastélyban élt Dungyerszky György, szerb földbirtokos, aki a kor kívánalmainak megfelelően természetesen a magyart is kifogástalanul beszélte. A történelem különös véletlene csodálatos épségben őrizte meg az egykori kastélyegyüttest. Mai napig látható  a parkot övező kerítés, a szinte ráépült kastélyt és a nagykastélyt, továbbá a gazdasági épületeket. Az ősi falak között ma múzeumot rendeztek be, így a látogatónak alkalma lehet megcsodálni, hogyan festett a múltban egy uradalom központja, a kastély és környezete.
A dunacsébi birtokon hajdanán nagy volt a vendégjárás. Az igen impozáns rezidenciában Dungyerszky Gedeon élt. A kastély körül nagy ápolt park terült el fényűző virágágyakkal. Gyakori volt a vendégsereg, sokszor megfordultak a megyebeli Urak. Ma az épület felújítás alatt áll, várja új gazdáját.
A Dungyerszky családtól ered a mondás: “Ha felállsz egy tökre, belátod az egész vidéket.” Ez érvényes Bácskára, a végeláthatatlan síkságra.
Sok-sok történetet hallhattunk a Dungyerszky család életéről, de talán a legmeghatározóbb Dungyerszky Lenka és Laza Kostić – szerb romantikus költő – története, legendája. Az ötven éves költő megdobogtatta a huszonegy éves lány szívét, de az apa útjába volt e kapcsolatnak. Sajnos tragikus vége lett a történetnek, Lenka állítólag “tifuszban” elhunyt. A költő életébe ettől kezdve belépett az “égi” kedves, aki az álmok világában, az éjszaka csendjében, boldog harmóniában osztotta meg vele a mindennapokat. Költeményét, mely a szerb irodalom egyik legszebb búcsúja a szerelemtől és az élettől – Santa Maria della Salute – szerelmének Lenkának írta.

“Múlt nélkül nincs jövő s mennél gazdagabb a múltad, annál több fonalon kapaszkodhatsz a jövőbe.” (Babits Mihály)

A kastélylátogatások mellett a program lehetőséget nyújtott a résztvevőknek arra, hogy manuális munkát végezzenek, rajzképességük, kreativitásuk fejlesztése céljából, műhelymunkákon, foglalkozásokon keresztül.
Szabadkézi rajzot tudtak készíteni a “Fantast” óbecse kastélyról a helyszínen. A kastélykertben különböző nézetből szabadkézi, ceruzarajzot készítettek Törteli Károly építész segítségével. A tábor végén, vasárnap kiállítást készítettünk a munkákból.
A kastélyépítészethez kötődve tartottuk a műhelyfoglalkozásokat is, tehát vitrázs készítésre, üvegfestésre került sor, hiszen ezek az elemek minden kastélyban megtalálhatók.
Szabadkán ellátogattunk a Tiffany műhelybe, ahol a résztvevők megismerkedhettek a vitrázs készítés történetével, valamint gyakorlati munkára is sor került, mindenki készíthetett egy emléktárgyat magának. A műhelyfoglalkozást vezették: Mészáros Rudolf és Kovács József.
Üvegfestésre is sor került műhelymunka keretében, amikor is a kreativitás, rajzi készség, precizitás, pontosság került előtérbe. Előadó Saláta Ugrai Krisztina volt.
Tekintettel arra, hogy magyarországi résztvevők először jártak városunkban, ezért a város bemutatására is sor került. Szabadkán a társaság Kosztolányi útján haladt, megismerve így városunk szülöttjének, Kosztolányi Dezsőnek szülőházát és a hozzá fűződő jeles épületeket.
A tábor befejezése előtt a Szabadka melletti Palics fürdőt tekintették meg a résztvevők.
Az öt napos szakmai tábor komoly szakmai tudást nyújt a résztvevők számára. Térségünkben, Vajdaságban e fajta műemléki képzés magyar nyelven nincsen, így egyedülálló lehetőségnek ad helyet. A képzés során a hallgatók elsajátítják a védelem alatt álló műemlék, építmény konzerválásához, felújításához szükséges ismereteket. A tudás elmélyítésére kerül sor e témakörben, de ugyanakkor a személyes képességfejlesztésre is a manuális munkák során.

A rendezvényünkkel a múlt szellemi gazdagságát őrizzük és igyekszünk továbbadni az ifjú nemzedéknek.

Képek

ertekorok01 ertekorok02
ertekorok03 ertekorok04
ertekorok05 ertekorok06
ertekorok07 ertekorok08
ertekorok09 ertekorok10
ertekorok11 ertekorok12
ertekorok13 ertekorok14
ertekorok15 ertekorok16
ertekorok17 ertekorok18
ertekorok19 ertekorok20
ertekorok21 ertekorok22