Please return following links to the footer:
Designed by WordPress Templates, thanks to: Free And Premium Worpress Themes for Download, Daily updated free and Premium WordPress themes and WordPress theme template
Vajdasági Tehetségsegítő Tanács

Rólunk

A Vajdasági Tehetségsegítő Tanács céljai:

      A Vajdasági Tehetségsegítő Tanács célja a vajdasági általános, közép és felsőoktatásban részesülő diákok tehetségápolása. A Vajdasági Tehetségsegítő Tanács feladata, hogy vajdasági szinten összefogja a tehetségítő kezdeményezéseket és egyeztető, döntéshozó, véleményformáló fórumként kialakít az adott területen optimális együttműködést a szakmai, társadalmi és gazdasági erőforrások között. Folyamatosan bővíti azt a hálózatot, amely közvetlen és közvetett segítséget nyújt a tehetségfejlesztő programok bővítéséhez és fenntarthatóságához, a tehetségesek produktumainak hasznosulásához.

m

A Vajdasági Tehetségsegítő Tanács feladatának tartja:

 • A tehetségek felismerését, kiválasztását, azonosítását, folyamatos fejlesztését és támogatását.
 • A tehetségek és mestereik elismerése ösztöndíjak, jutalmak formájában.
 • A tehetséges fiatalok önfejlesztő munkáját, kapcsolatépítését, önszerveződését, társadalmi felelősségvállalásuk kereteinek bővítését.
 • Javaslattétel a Vajdaságban folyó állami, önkormányzati, egyházi és civil tehetséggondozó munka összehangolására.
 • Javaslattétel a tehetségsegítés és az e célra rendelkezésre álló források felhasználásának hatékonyságát vizsgáló kutatásokra, a kutatási eredmények alapján hatékonyságnövelő javaslatok megfogalmazása.
 • Javaslatok kidolgozása a tehetségsegítést érintő jogszabályi, szervezeti és szakmai megoldásokra.
 • A hazai és a határon túli tehetségsegítő munka együttműködésének elősegítése.
 • A hazai tehetségsegítő munka eredményeinek elterjesztése, Tehetségpontok koordinálása.
 • Képzések, konferenciák, tehetségnap, tehetségfesztivál szervezése
 • Külföldi és hazai tanulmányutak szervezése
 • A tehetségsegítés társadalmi támogatottságát növelő programok kidolgoztatása  és támogatása.
 • Szakmai, partneri kapcsolatokat épít a tehetségsegítésben részt vevő állami és civil szféra között, bevonva a gazdasági élet szereplőit.
 • Szülőkkel való együttműködés, tanácsadás

m

A Vajdasági tehetségsegítő Tanács vezetősége:

Tisztújítás 2015 január 9.

2015 – 2019

Elnök: De Negri Ibolya

Ibolya 2

Alelnök: Kormányos Róbert

2012.10.16.15.56.21_robi04_k

Elnökségi tagok: Juhász Márta, Szedlár Erika, Csányi Erzsébet

Felügyelőbizottság tagjai: Puskás János, Csíkos Sándor, Kaszás Éva

Közgyűlés elnöke: Solymosi Éva

 

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>